Vinhomes Imperia

 • Biệt Thự Đơn Lập

  5.00 out of 5
  • Tên dự án: Vinhomes Imperia.
  • Địa chỉ: Số 1 đường Bạch Đằng, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.

   Tổng diện tích: 78,5 ha.

   • Diện tích đất dành cho công cộng: 4.834 m2

   • Diện tích đất cho trường học: 22.215 m2

   • Diện tích đất ở: 247.400 m2

   • Diện tích Shophouse: 20.386 m2

   • Diện tích hỗn hợp (khách sạn, TMDV): 25.465 m2

   • Khu dịch vụ khách sạn: 10.345 m2

   • Đất công cộng: 6.723 m2

 • Biệt Thự Song Lập

  5.00 out of 5
  • Tên dự án: Vinhomes Imperia.
  • Địa chỉ: Số 1 đường Bạch Đằng, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.

   Tổng diện tích: 78,5 ha.

   • Diện tích đất dành cho công cộng: 4.834 m2

   • Diện tích đất cho trường học: 22.215 m2

   • Diện tích đất ở: 247.400 m2

   • Diện tích Shophouse: 20.386 m2

   • Diện tích hỗn hợp (khách sạn, TMDV): 25.465 m2

   • Khu dịch vụ khách sạn: 10.345 m2

   • Đất công cộng: 6.723 m2

 • Nhà Liền Kề

  5.00 out of 5
  • Tên dự án: Vinhomes Imperia.
  • Địa chỉ: Số 1 đường Bạch Đằng, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.Tổng diện tích: 78,5 ha.• Diện tích đất dành cho công cộng: 4.834 m2

   • Diện tích đất cho trường học: 22.215 m2

   • Diện tích đất ở: 247.400 m2

   • Diện tích Shophouse: 20.386 m2

   • Diện tích hỗn hợp (khách sạn, TMDV): 25.465 m2

   • Khu dịch vụ khách sạn: 10.345 m2

   • Đất công cộng: 6.723 m2

 • Shop House

  5.00 out of 5
  • Tên dự án: Vinhomes Imperia.
  • Địa chỉ: Số 1 đường Bạch Đằng, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.Tổng diện tích: 78,5 ha.• Diện tích đất dành cho công cộng: 4.834 m2• Diện tích đất cho trường học: 22.215 m2

   • Diện tích đất ở: 247.400 m2

   • Diện tích Shophouse: 20.386 m2

   • Diện tích hỗn hợp (khách sạn, TMDV): 25.465 m2

   • Khu dịch vụ khách sạn: 10.345 m2

   • Đất công cộng: 6.723 m2

0963 645 655